Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się głównie w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Ogromną część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, reprezentacji przed sądami, a także przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy oraz obniżenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna spółek

Praca Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo handlowe, pracy, administracyjne czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.