Myślisz o studiach wyższych? Sprawdź najbardziej oblegane kierunki

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Nieraz decyzja ta określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są najbardziej oblegane.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani komputerami często wybierają też kierunki o podobnym charakterze, które mają wysoki potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka i robotyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, niemniej jednak dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci starają się głównie o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Kolejno w zestawieniach pojawiają się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), rozmaite filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Najtrudniej dostać się również na wydziały związane z realizacją filmową, kreowaniem wizerunku czy grafiką komputerową. Trzeba podkreślić, iż duża liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak wybrać odpowiedni dla nas kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się wziąć pod uwagę zainteresowania, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą swobodnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uniwersytetów i akademii i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra lub licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez pomoc w wolontariatach bądź studenckich kółkach. Warto wykorzystać te pięć lat jak najlepiej.