Czym jest faktura proforma?

Na https://bit.ly/3jZIFUL znajdziesz więcej szczegółów o tym, co oznacza faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Proforma nie jest potwierdzeniem wykonania usługi

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, więc często spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się natomiast zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który rodzajem zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy zakupu artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o VAT nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie była zrealizowana, więc warunki transakcji w niej przedstawione mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Fakturę proforma trzeba zauważalnie oznaczyć

Faktura proforma wygląda i posiada te same dane co faktura VAT, a więc:

  • datę i miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie przewidywanej daty wykonania usługi bądź dostarczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby łatwo można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Powinno się też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy klient przeleje już przedpłatę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.