Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

generator not księgowych 40 euro

Każda osoba prowadząca firmę wcześniej lub później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych czy wystawiać niezwłocznie?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością albo jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada także skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]