Coaching – podnieś satysfakcję z życia zawodowego

Profesjonalny coaching - więcej o ofercie na janklusak.pl.

Kompletne użycie swoich możliwości może okazać się problematycznie. Nieraz przyczyną trudności są kwestie psychologiczne, innym razem po prostu brak nam motywacji. Bez względu na powód, tego typu przeciwności bywają naprawdę dokuczliwe i w wielu przypadkach hamują rozwój zawodowy bądź osobisty. Co więcej, pokonanie ich samodzielne jest niezmiernie trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego warto wspomóc się wiedzą zawodowców. Tym bardziej, że techniki wykorzystywane współcześnie przez coachów w wielu przypadkach są bardzo skutecznym narzędziem w usunięciu ograniczeń stojących na ścieżce do realizacji wybranych celów.

Profesjonalny coaching. Jakie zagadnienia omawia coach?

Współpraca z coachem rozpoczyna się od poznania się obu stron. Na starcie najistotniejsze jest z całą pewnością ukształtowanie obopólnego zaufania i szczególnego rodzaju więzi, które są konieczne do tego, by osiągnąć zamierzone efekty. W trakcie początkowych rozmów – które mogą odbywać się przez telefon bądź za pomocą popularnych komunikatorów internetowych – coach pozna też charakter, możliwości i ambicje swojego klienta oraz ustali z nim program działania. W czasie współpracy zwykle prowadzi się parę sesji coachingowych (w dwutygodniowych interwałach), trwających około 1,5 godziny. Zamykająca sesja to natomiast okazja do ewaluacji działań i wypróbowania, na ile klient będzie sobie radził z konkretnymi przeszkodami samodzielnie. To, które tematy będą rozpracowywane podczas sesji coachingowych jest zależne od zamierzeń osoby zwracającej się o pomoc – może to być podwyższenie szeroko rozumianego zadowolenia z życia lub wzrost jego skuteczności.

Coaching – rozszerz swoje kwalifikacje zawodowe bądź personalne

Na coaching warto zdecydować się w wielu sytuacjach. Jedną z najważniejszych pobudek przemawiających za zwróceniem się o pomoc coacha, jest pragnienie całkowitego użycia swojego potencjału celem poszerzenia kwalifikacji personalnych albo zawodowych. Coach psycholog może także realnie pomóc nam w podniesieniu komfortu życia, pogłębiając stopień zadowolenia oraz ucząc, jak minimalizować obawy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]