Dlaczego badania wysokościowe są takie ważne

Potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Bielsko? Zajrzyj tutaj.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w stosunku do osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, osobowościowe, temperamentalne. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]