Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Na janklusak.pl dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia coacha Kraków.

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach jest bardzo konkurencyjny i wymaga regularnego dostosowywania się do jego bieżących wymogów. Skutkiem tego tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się praktyką jakimi dysponuje coach.

Kto korzysta z pomocy coacha psychologa?

Wykwalifikowany coach biznesu służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, otwiera ją na ewentualne zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale także daje szersze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na ambicjach i postanowieniach klienta, dlatego sesje z nim zawsze są spersonalizowane, zorientowane na realizację uzgodnionych zadań. Kto często korzysta z sesji coachingowych? Są to w głównej mierze dyrektorzy bądź prezesi przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć własne umiejętności w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Jak przebiega współpraca z doradcą zawodowym?

Podstawą przynoszącej pozytywne rezultaty pracy z coachem biznesu, jest szczegółowe zrozumienie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem upływa na precyzyjnym wyznaczeniu oczekiwań i ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najważniejszych zwycięstw i klęsk zawodowych. Pozwala to określić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy coaching oraz wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wstępne spotkanie nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można nawiązać kontakt przez komunikator albo telefonicznie. Po zakończeniu uzgodnionej serii spotkań coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne postanowienia oraz czy potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]