Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Uzyskaj więcej informacji na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze przygotowują multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, że online nietrudno znaleźć darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie zastąpią one pracy wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko obowiązkowe, np. jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Elementy mające wpływ na końcowy koszt przekładu

Ostateczną cenę tłumaczenia dokumentu kształtują wyszczególnione niżej czynniki:
1. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (angielski, holenderski) będzie zwykle tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest praktycznie o wiele tańsza niż przekład na język obcy.
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo problematyka tekstu. Przekład dysertacji medycznych, prac naukowych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla danej branży, ale też odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych błędów.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału lub odpisu, a także nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku potrzeby realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]