Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli chcesz nabyć kontenery rolkowe, koniecznie odwiedź ten adres

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]